Danskuddannelse

Inddelt i 6 moduler på 3 forskellige niveauer

UCplus udbyder den ministerielt godkendte Danskuddannelse, der består af op til seks moduler. Tilbydes til alle nye udenlandske borgere i Danmark. Den afsluttende prøve er blandt andet adgangsgivende til opholdstilladelse og visse uddannelser. Din kommune skal godkende din ansøgning om at deltage på Danskuddannelsen.

Hvem kan deltage?

UCplus tilbyder Danskuddannelse på alle DU-niveauer og alle moduler. Det betyder, at vi kan undervise alle, uanset om de er nybegyndere eller har fået undervisning før. Se oversigt over DU1, DU2 og DU3 her.

Klippekort og varighed

Når du starter på Danskuddannelsen, tildeles du et elektronisk klippetkort med ét klip pr. modul. Hvert klip udløser et bestemt antal måneder, som du har til at gennemføre modulet. Antallet af måneder stiger for hvert modul. I alt har du 42 måneder til at gennemføre alle moduler. LÆS MERE her.

Hvad koster det?

Du opkræves depositum på 1250 kr. ved start på Danskuddannelsen. Depositummet overføres til efterfølgende moduler og refunderes fuldt ud, når du stopper.

Du skal selv betale 2000 kr. pr. modul i brugergebyr. Resten af udgifterne til Danskuddannelsen betaler din kommune. Brugerbetaling dækker alle lektioner på et modul, materialer og modultest. Brugerbetaling er ens for alle moduler. Læs mere om depositum og betaling her.

Hvor meget undervisning får jeg?

Du kan få op til 6 lektioner om ugen hos UCplus. Vi tilbyder dag eller aften undervisning to dage om uden eller én gang om ugen om lørdagen.

Hvornår kan jeg starte?

Vi starter nye kursister op løbende. Helt nye kursister indkaldes til visitation, hvor det rette niveau og holdplacering bestemmes. Opstart kræver godkendelse fra din kommune.

Hvor foregår undervisningen?

Vi underviser på flere adresser. Din placering afhænger af dit niveau og hvornår du ønsker undervisning.

l

Hvordan tilmelder jeg mig?

Første skridt er at udfylde en tilmelding. Hvis du er ny hos UCplus eller ikke har haft undervisning i mere end et halvt år, indkalder vi dig til visitation, hvor vi fastlægger dit niveau.

Vi ansøger derefter din kommune om godkendelse til din Danskuddannelse.

Når vi får godkendelsen fra kommunen, beder vi dig indbetale depositum og brugerbetaling. Når det er betalt, så sættes du på hold og får de praktiske informationer omkring din undervisning, startdato osv.

Tilmeld dig i dag

Danskuddannelse FVU-dansk

FVU-læsning

Inddelt i trin (FVU start + FVU læsning Trin 1 – 4) 

FVU står for Forberedende VoksenUddannelse og er et gratis tilbud til alle, som har behov for at forbedre deres læste og skrevne dansk. Tilmelding kræver et vist danskniveau, og derfor skal alle nye kursister til en samtale inden opstart. FVU kan også bruges som supplement på de høje moduler på Danskuddannelsen.

Hvem kan deltage?

Det kræver et vist niveau af dansk at blive tilmeldt FVU-dansk. UCplus screener dit niveau og guider dig til den rette indplacering på FVU.

b

Hvilke kvalifikationer får jeg?

FVU trin 4 giver danskfærdigheder på G-niveau (folkeskolens 9. klasse) eller B2 i den fælleseuropæiske referenceramme for sprog (CEFR). I den europæiske kvalifikationsramme (EQF) ligger FVU trin 4 på niveau 1.

Hvad koster det?

FVU er gratis for dig. Det betyder, at den danske stat betaler for din deltagelse på FVU. Eneste adgangskrav er et vist danskniveau. Derfor screenes alle inden start. 

Hvor meget undervisning får jeg?

Hvert trin indeholder op til 80 lektioner i alt. Hos UCplus tilbyder vi 8 ugentlige lektioner over 10 uger. 

Hvornår kan jeg starte?

Alle nye FVU-kursister skal til en samtale, hvor vi screener dig inden opstart. Det gør vi for at sikre, at du er kvalificeret til at starte på FVU, eller at du starter på det rigtige hold. Efter samtalen vil vi finde et hold til dig hurtigst muligt.

Hvor foregår undervisningen?

Vi underviser på flere adresser. Din placering afhænger af dit niveau og af, hvornår du ønsker undervisning.

l

Hvordan tilmelder jeg mig?

Første skridt er at sende en mail til fvu-cph@ucplus.dk og blive tilmeldt en screening.

Vores uddannede FVU-undervisere screener dig og vurderer dit niveau. Sammen aftaler I, hvilke undervisningstider der passer dig. Når du er færdig med screening, får du en opstartsdato.

UCplus – Center for Danskuddannelse

Danskundervisning med et job- og studierelateret fokus

UCplus Center for Danskuddannelse er udbyder af de ministerielle danskuddannelser og er godkendt prøveafholder af:

  • Danskprøve 1, 2 og 3
  • Medborgerskabsprøven
  • Indfødsretsprøven

Vi er ISO-certificeret og medlem af Dansk Industri.