Vi afholder prøver

UCplus er godkendt som prøveafholder af de statskontrollerede afsluttende prøver i dansk. Vi afholder derfor Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3, Studieprøven, Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven på vores sprogcentre i København, Greve og Farsø.

De afsluttende statskontrollerede prøver samt Indfødsretsprøve og Medborgskabsprøven foregår to gange om året – i maj/juni og november/december.

Prøve i Dansk 1, 2 og 3

i

Indhold

Danskprøvene består af en skriftligt og mundtlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøverne afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen. Læs mere på ministeriets hjemmeside.

Hvornår afholdes prøverne?

Skriftlig del af prøverne:

  • Prøve i Dansk 3: 12. november 2019
  • Prøve i Dansk 2: 13. november 2019
  • Prøve i Dansk 1: 14. november 2019 

Den mundtlig del af prøverne afholdes 2. til 13. december 2019.

l

Hvordan tilmelder jeg mig?

Hvis du er tilmeldt et af de sluttende moduler, kan du automatisk tilmeldes prøven via din underviser. Prøvegebyret er med i den brugerbetaling, som du har betalt for modulet.

Er du ikke tilmeldt et modul, kan du tilmelde dig prøven som selvstuderende. Prøvegebyret er 1.362 kr.

 

Tilmeldingsfrist

2. september 2019

Studieprøven

i

Indhold

En bestået studieprøven er adgangsgivende for en række dansksprogede uddannelser. Formålet med prøven er at vurdere prøvedeltagerens færdigheder inden for læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Prøven er inddelt i en skriftlig og en mundtlig del.

Hvornår afholdes prøven?

Den skriftelige del af prøven afholdes næste gang d. 11. november 2019.

Den mundtlige del afholdes fra 2. til 13. december 2019.

t

Hvordan tilmelder jeg mig?

Hvis du er tilmeldt DU3 modul 6 hos UCplus, så er tilmelding og prøvegebyret til Studieprøven med i dit brugergebyr for modulet.

Er du selvstuderende og ikke tilmeldt sprogcenteret, så kan du tilmelde dig online og betale for både den mundtlige og skriftlige del af prøven.

Tilmeldingsfrist

2. september 2019

Indfødsretsprøve og Medborgerskabsprøve

i

Indfødsretsprøve - indhold

Indfødsretsprøven er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie, som man skal bestå for at få dansk statsborgerskab.

Udover en bestået indfødsretsprøve skal man opfylde de øvrige betingelser for at få dansk statsborgerskab. Prøven er en multiple choice med 40 skriftlige spørgsmål. For at bestå kræver det mindst 32 rigtige svar.

Læs mere om prøven her 

Hvornår afholdes prøverne?

Begge prøve afholdes samme dag.  

  • Medborgerskabsprøve: 27. november 2019 kl. 11:00.
  • Indfødsretsprøve: 27. november 2019 kl. 13:00.
i

Medborgerskabsprøven -Indhold

For at få permanent opholdstilladelse skal du opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. En af disse betingelser er bestået medborgerskabsprøven. Medborgerskabsprøven skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.

Prøven er en multiple choice med 25 skriftlige spørgsmål. For at bestå kræver det mindst 20 rigtige svar.

Læs mere om prøven her 

Tilmeldingsfrist

23. oktober 2019.