Handelsbetingelser

Handelsbetingelser – UCplus A/S

1. Anvendelsesområde
1.1
Nærværende handelsbetingelserne gælder for køb af kurser, prøver og/eller betaling af depositum til Danskuddannelse via UCplus A/S webshop (”Webshoppen”).

2. Betaling
2.1
Der kan i Webshoppen betales med Online indbetaling via Quickpay med Visa, Dankort, MasterCard, JCB og MobilePay. Det kort, som bliver anvendt ved købet, debiteres, når betalingen gennemføres idet køber samtykker til, at levering af ydelses påbegyndes ved betalingstidspunktet.

3. Kortoplysninger
3.1
Når du betaler hos UCplus behandles kortoplysningerne af Nets, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationernes regler.

4. Særligt vedrørende depositum til danskuddannelse
4.1
De ministerielle danskuddannelser er gratis fra d. 1. juli 2020, såfremt du er blevet godkendt til danskuddannelse af din kommune og du har betalt depositum på 2000 kr., jf. dog pkt. 4.3.

4.2
Depositum tilbagebetales, når modultesten er bestået. Modultesten skal bestås indenfor klippekortets rammer.

4.3
Du skal ikke indbetale depositum hvis, 1) du er på forsørgelse eller integrationskontrakt, 2) du er au pair, eller 3) du startede på din Danskuddannelse før 1. juli 2017, hvor reglen om depositum trådte i kraft.

5. Særligt vedrørende køb af AMU-kurser
5.1
Ved køb af AMU-kurser skal kursusgebyret være betalt inden kursusstart. Hvis UCplus ikke har modtaget beløbet på første kursusdag, mister du din plads på holdet. Hvis du springer fra senere end to dage inde i kursusforløbet, giver UCplus ikke pengene tilbage, og du betaler for hele kurset. Hvis du er forhindret i at møde op, skal du senest kontakte administrationen på første kursusdag for at kunne få dine penge tilbage.

5.2
UCplus forbeholder sig retten til at aflyse kurser ved for få tilmeldinger. Aflyser UCplus et kursus inden kursusstart, tilbagebetales det fulde beløb.

6. Levering

6.1
Ved gennemført betaling modtager køber en kvittering med datomærkning, der tæller som leveringstidspunkt og start for ydelsen. UCplus har ansvaret for eventuel videreformidling af indbetalinger til relevante myndigheder, når dette er påkrævet, eksempelvis i medfør at loven om Danskuddannelse til Voksne udlændinge m.fl. Udover som følge af fortrydelsesretten beskrevet nedenfor, har du ikke mulighed for at få tilbagebetalt eller på anden måde fortryde køb på vores webshop.

7. Reklamation

7.1
Eventuelle fejl eller mangler ved ydelser købt via UCplus Center for Danskuddannelses’ webshop skal påberåbes i rimelig tid, efter fejlen er opdaget. Det er pligtigt at angive og på forlangende vise, hvor fejlen eller manglen findes. Der kan i udgangspunktet kun klages over fejl, der skyldes UCplus. Enhver indsigelse skal rettes til bogholderi@ucplus.dk.

7.2
Der er desuden mulighed for at klage over UCplus’ Webshop til den Europæiske online klageportal, via dette link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7.3
Klages der via den Europæiske online klageportal, skal følgende mailadresse oplyses for UCplus: bogholderi@ucplus.dk

8. Fortrydelsesret

8.1
Du har ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage fra købstidspunktet.

8.2
For at udøve fortrydelsesretten skal du give os besked via enten e-mail på bogholderi@ucplus.dk eller via brev til adressen: UCplus A/S, Mileparken 12a, 2740 Skovlunde mærket ”fortrydelse af køb”, og meddele dit ønske om at fortryde aftalen i en utvetydig erklæring. I beskeden skal du angive dit navn, din adresse, og evt. dit telefonnummer eller e-mail. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis beskeden er afsendt senest d. 14. dag efter købstidspunktet.

8.3
Ved udnyttelse af fortrydelsesretten refunderes købssummen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra datoen for modtagelse af anmodningen fra Kunden. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved det oprindelig køb.

8.4
Hvis leveringen af tjenesteydelsen påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du i tilfælde af udnyttelse af fortrydelsesretten efterfølgende, betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om udnyttelsen af fortrydelsesretten sammenlignet med den fulde opfyldelse af aftalen.

9. Personoplysninger
9.1
UCplus A/S behandler personoplysninger i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Du kan læse nærmere om vores persondatabehandling i vores privatlivspolitik, som du kan finde her.

10. Kontaktoplysninger

UCplus A/S
Mileparken 12a
2740 Skovlunde
bogholderi@ucplus.dk